Risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E)

Mensen gaan elke dag op goed vertrouwen naar hun werk. Een veilige werkplek begint met een uitgebreide inventarisatie en evaluatie van de werkomgeving. Met onze risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) helpen we jou als werkgever om voor iedereen een veilige werkplek te creëren.

Waarom RI&E van Smart Advies?

 • Voorkom ongewenste kosten
 • Een veilige werkomgeving voor iedereen
 • Wettelijk verplicht voor werkgevers
Voor risico inventarisatie en advies kun je terecht bij Smart Advies

Risico laten inventariseren?

SMART Advies helpt.

Neem contact met ons op

De noodzaak van RI&E

Een werknemer die blootgesteld wordt aan giftige stoffen is een vervelende zaak. Niet alleen is het vertrouwen van de werknemer beschadigd, maar ook moeten er nu maatregelen genomen worden die mogelijk ontzettend veel geld gaan kosten.

In het ergste geval moeten de werkzaamheden van het bedrijf volledig stilgelegd worden om een grote schoonmaak te houden. Geen enkele werkgever zit hier op te wachten en jij natuurlijk ook niet. Kies daarom voor risico-inventarisatie en evaluatie door Smart Advies. Wij brengen alle mogelijke risico’s op de werkvloer in kaart en bieden een totaaloplossing.

Wettelijke verplichting vanuit de overheid

Om de veiligheid van werknemers op de werkvloer te garanderen heeft onze overheid RI&E een verplicht onderdeel gemaakt voor werkgevers. Blijkt uit een inspectie van de Arbo Inspectie dat jouw bedrijf niet beschikt over een periodieke RI&E, dan heeft dit serieuze gevolgen voor je bedrijf. Gelukkig hoeft het zover niet te komen. Neem controle over je omgeving met een grondige inventarisatie en evaluatie.

Kies voor Smart Advies, kies voor:

 • Complete ontzorging van begin tot eind
 • Meedenkend
 • Totaaloplossing
 • Maatwerk voor elke situatie
 • Inventarisatie, advies & begeleiding

Risico laten inventariseren?

SMART Advies helpt.

Neem contact met ons op

Onze doelgerichte aanpak

Voor een grondige risico-inventarisatie gaan wij altijd compleet te werk. Elke situatie is uniek. Om een compleet beeld te krijgen, benaderen we iedere situatie vanuit onze “aanleiding-reikwijdte-doelstelling” aanpak. Wat dit precies inhoudt? Dat vertellen we je graag!

Aanleiding
Reikwijdte
Doelstelling

1. Aanleiding

Elke inventarisatie en evaluatie begint met een specifieke aanleiding. Dit kan van alles zijn. Zo kan er een asbestverdachte plaat gevonden zijn tijdens de installatie van een nieuwe CV-ketel of staan er sloopwerkzaamheden op de planning in een kantoorpand gebouwd vóór 1993.

Wat de aanleiding ook betreft, wij gaan er direct mee aan de slag. Onze eerste prioriteit is om een compleet beeld te krijgen van de situatie. Daarom komen we graag langs voor een concreet vooronderzoek.

2. Reikwijdte

Zodra wij de aanleiding goed in kaart hebben weten te brengen is het de noodzaak om de reikwijdte vast te stellen. Gaat het alleen om die ene plaat achter de CV-ketel of zijn er aanwijzingen dat we ons onderzoeksgebied moeten vergroten? Omdat elke situatie anders is, is het van belang dat we een duidelijk werkgebied vaststellen. Zo weten we zeker dat we gericht te werk gaan en een totaaloplossing bieden.

3. Doelstelling

Waar werken we naartoe? Het antwoord op deze vraag is leidend voor ons plan van aanpak. Wat wil je als werkgever of als woningeigenaar graag zien gebeuren? Wil jij bijvoorbeeld zo snel mogelijk de geplande sloopwerkzaamheden uitvoeren en jullie bedrijfspand uitbouwen? Kies dan voor een grondige RI&E en breng potentiële risico’s op tijd in beeld. Dan kun je vervolgens doorpakken met een doelgerichte aanpak. Zo houd je grip op de situatie, dek je de kosten en bespaar je tijd.

Rapportage en plan van aanpak

Zodra wij de aanleiding, reikwijdte en doelstelling concreet hebben gaan we aan de slag met ons onderzoek. Binnen het vooraf bepaalde werkgebied (reikwijdte) kijken we concreet naar de omstandigheden en of er bepaalde risico’s aanwezig zijn. Klopt het oorspronkelijke vermoeden (aanleiding) dat er asbest aanwezig is? Dan leidt dit tot nieuwe vragen en inzichten, zoals:

 • Bevindt de asbest zich op meer plekken?
 • Hoeveel asbest is aanwezig?
 • Vormt de asbest een directe bedreiging voor betrokkenen?
Smart Advies helpt met uw risico evaluatie

De bevindingen die tijdens een onderzoek naar voren komen worden nauwkeurig genoteerd in een compleet rapport. Nu we een compleet beeld hebben van de situatie is het tijd om de volgende vraag te beantwoorden: wat moet er precies gebeuren? Zijn er gevaarlijke stoffen gevonden en vormen deze een direct probleem? Of kunnen we eromheen werken zonder dat dit ten koste gaat van de doelstelling en de veiligheid van de mensen die betrokken zijn?

Door bovenstaande vragen te beantwoorden kunnen we een concreet plan van aanpak opstellen. Deze aanpak kan verschillende vormen aannemen en is volledig afhankelijk van de situatie.

Slim te werk gaan met SMART

S
Specifiek

Vooraf exact de scope van het onderzoek bepalen. Hoe specifieker ons beeld van de situatie, des te concreter we te werk kunnen gaan.

M
Meetbaar

Onderzoeksresultaten staan zwart op wit met heldere onderbouwing. Zo is er geen ruimte voor twijfel en weten alle betrokken partijen precies wat er aan de hand is.

A
Acceptabel

We gaan veilig te werk binnen de kaders van de geldende wetgeving. Zo werken we op een verantwoorde manier naar een uitkomst die voor iedereen acceptabel is.

R
Realistisch

Elke situatie is uniek. Zo gaan wij ook te werk. Niet elke aanleiding is een dreiging. We kijken per situatie of er sprake is van direct gevaar. Hier passen we ons advies op aan.

T
Tijdgebonden

De vondst van asbest en andere gevaarlijke stoffen komt nooit gelegen. Daarom plannen we al onze werkzaamheden in overleg. Zo weet je altijd waar je staat.

Een totaaloplossing voor elke situatie

Bij Smart Advies bieden we een totaaloplossing voor elk probleem. Niet alleen ontvang je van ons een uitgebreide risicoanalyse rapport waarin gedetailleerd staat beschreven wat de situatie is, ook zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen duidelijk weten wat er moet gebeuren om binnen bestaande regel- en wetgeving zo goed mogelijk om te gaan met de situatie. Wij passen ons advies aan op jouw unieke situatie, op een manier die voor iedereen veilig is.

Risico laten inventariseren?

SMART Advies helpt.

Neem contact met ons op

Begeleiding bij elke stap

Ons onderzoek is klaar, het rapport is uitgebracht en de adviezen zijn besproken. Nu ligt het initiatief weer bij jou als opdrachtgever. Betekent dit dat wij als Smart Advies klaar zijn? Nee, zeker niet. Hoewel wij als adviesbureau niet betrokken zijn bij de verwijdering van gevaarlijke stoffen, begeleiden wij jullie wel tijdens dit proces.

Tijdens onze jarenlange werkzaamheden als adviesbureau hebben we een breed netwerk aan professionals opgebouwd waarmee we regelmatig samenwerken. Voor elke klus hebben wij de juiste contactpersoon om je zo goed mogelijk te begeleiden.

Daarnaast ondersteunen wij onze opdrachtgevers ook met het voorlichten van hun personeel. Zo zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte is van de risico’s en aanpak. Dit alles is onderdeel van onze totaaloplossing.

TÜV-gecertificeerd

Transparantie en betrouwbaarheid zijn twee van onze kernwaarden. Wij vinden het belangrijk om helder en open te communiceren met onze klanten. Wij stellen de juiste vragen en gaan grondig te werk om zo een totaaloplossing te bieden. Tijdens dit proces vinden wij het belangrijk om alle betrokken partijen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Als adviesbureau zijn we TÜV-gecertificeerd. Een TÜV certificaat maakt betrouwbaarheid aantoonbaar.

Onze specialisaties

SMART Advies helpt ook met asbest risico inventarisatie

Neem ook de controle en neem contact op

Laat je niet verrassen door ongewenste situaties en neem vandaag nog contact met ons op. Naast een complete risico-inventarisatie en evaluatie bieden wij een totaaloplossing voor elke situatie. Wij controleren, evalueren, adviseren en faciliteren tijdens het gehele proces. Zo heb je nergens zorgen over en kun je snel weer verder met de dagelijkse werkzaamheden.