Werkwijze

Een pand slopen, een pand verbouwen, het zijn allemaal handelingen die een bepaald risico op gevaarlijke stoffen met zich meebrengen. Daarom is het vaak verplicht om voorafgaand aan deze werkzaamheden een risico-indicatie op te laten stellen. Echter, ook als je het vermoeden hebt dat bij een kleine verbouwing het nodige aan het licht komt, is het belangrijk om met ons contact op te nemen, zodat je zeker weet dat de stoffen op de juiste manier aangepakt worden. Wat de melding ook is, we hanteren altijd een duidelijke en transparante werkwijze, zodat je altijd weet waar je aan toe bent.

Asbest gevonden? Wij helpen je snel en effectief.

SMART Advies helpt bij verschillende gevaarlijke stoffen

SMART Advies helpt je bij de vondst van meerdere gevaarlijke stoffen. Omdat elke stof weer een andere aanpak vereist, hebben we duidelijk onderscheid gemaakt tussen drie verschillende onderwerpen:

  • Asbest - Asbest is de bekendste stof die voor problemen kan zorgen. Het wordt gevonden in veel oude gebouwen en dient volgens bepaalde regels verwijderd te worden.
  • Chroom-6 - Deze anti-oxiderende stof is terug te vinden in veel verschillende oude verfsoorten en werd voor allerlei toepassingen gebruikt.
  • Zware metalen - Zware metalen als lood, kwik en cadmium kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Wij zorgen voor een duidelijk plan om ze veilig te verwijderen.

Om ervoor te zorgen dat het proces veilig en soepel verloopt, werken wij SMART:

S
Specifiek

Vooraf exact de scope van het onderzoek bepalen. Hoe specifieker ons beeld van de situatie, des te concreter we te werk kunnen gaan.

M
Meetbaar

Onderzoeksresultaten staan zwart op wit met heldere onderbouwing. Zo is er geen ruimte voor twijfel en weten alle betrokken partijen precies wat er aan de hand is.

A
Acceptabel

We gaan veilig te werk binnen de kaders van de geldende wetgeving. Zo werken we op een verantwoorde manier naar een uitkomst die voor iedereen acceptabel is.

R
Realistisch

Elke situatie is uniek. Zo gaan wij ook te werk. Niet elke aanleiding is een dreiging. We kijken per situatie of er sprake is van direct gevaar. Hier passen we ons advies op aan.

T
Tijdgebonden

De vondst van asbest en andere gevaarlijke stoffen komt nooit gelegen. Daarom plannen we al onze werkzaamheden in overleg. Zo weet je altijd waar je staat.

Wat moet er gebeuren?

Of het nu gaat om een particuliere klus of een zakelijke opdracht, het is van groot belang dat iedereen die aan een project werkt, zo veilig mogelijk aan de slag kan. Blijken er gevaarlijke stoffen aanwezig, dan is het van belang dat er een duidelijk stappenplan ligt. In dit stappenplan staat precies hoe er met deze stoffen moet worden omgesprongen en hoe deze het beste verwijderd kunnen worden.

Om goed te kunnen bepalen wat we gaan doen, gaat SMART Advies eerst samen met de opdrachtgever het gesprek aan om antwoord te krijgen op de vraag: wat moet er precies gebeuren? Voordat we een rapport met een stappenplan gaan opstellen, gaan we eerst samen een antwoord vinden op die vraag. Het kan natuurlijk zijn dat het antwoord op die vraag verandert na het opstellen van een rapportage, omdat er bijvoorbeeld veel meer of minder gevaarlijke stoffen aanwezig zijn dan gedacht. In dat geval wordt natuurlijk het einddoel bijgesteld.

Het opstellen van een stappenplan

Als duidelijk is wat het eindpunt gaat zijn, gaan we een stappenplan opstellen om tot dat eindpunt te komen. In dit stappenplan wordt duidelijk beschreven wat de aanpak van de gevaarlijke stoffen gaat zijn. Deze aanpak kan verschillende vormen aannemen; natuurlijk kunnen we besluiten dat de stoffen op een veilige en verantwoorde manier verwijderd gaan worden, maar het kan ook zijn dat dit helemaal niet nodig is. Moet dat wel, dan zullen we nauwkeurig bepalen hoe dit het beste gedaan kan worden, op een manier die voor iedereen veilig is.

SMART Advies begeleidt je in elke stap.

SMART Advies levert een totaaloplossing

De rapportage die SMART Advies opstelt, biedt een totaaloplossing voor het probleem. Niet alleen stellen we een uitgebreide risico-analyse op waarin duidelijk staat wat er precies aan de hand is, ook zorgen we ervoor dat het glashelder is wat er verder moet gebeuren om binnen de kaders van de wet zo goed mogelijk om te gaan met deze gevaarlijke stoffen. Let wel; dit is een advies, niet een bindende overeenkomst. Wij zorgen voor een zo compleet mogelijk overzicht van de aanwezige stoffen - en de risico’s die ze met zich meebrengen - en stellen naar aanleiding hiervan een advies op, dat gericht is op het einddoel.

Heb je onze hulp nodig?

SMART Advies ontzorgt je van A tot Z.

Neem contact met ons op

Smart Advies, voor zakelijk en particulier

SMART Advies is er voor iedereen die een (ver)bouwproject heeft gepland. Of het nu gaat om de sloop van een schuurtje, een complete verbouw van een woning, of elk ander project dat gevaarlijke stoffen aan het licht kan brengen. We staan klaar met raad, daad en natuurlijk een uitgebreid advies, zodat je altijd precies weet waar je aan toe bent. De lijnen zijn kort en het contact is transparant, omdat het belangrijk is dat je je altijd gehoord voelt. Wie gevaarlijke stoffen tegenkomt, of vermoedt dat hij deze tegen zal komen, wil duidelijkheid en zoekt een partij die weet wat er speelt, die de wetgeving kent en waarop men kan bouwen. Smart Advies is die partij.